Cuộc sống sẽ thoải mái hơn khi chúng ta nói với nhau thay vì nói về nhau.
Bởi cách giải quyết mâu thuẫn duy nhất là ngồi lại và nói chuyện trực tiếp. Theo một khảo sát, 90% câu chuyện bất đồng là do hiểu lầm ^^
Truyền thông là truyền phải thông nếu truyền mà không thông thì sẽ nảy sinh vấn đề.
Sài Gòn, ngày 7 tháng 12 năm 2018,Đầy quyết tâm bên ly cafe năng lượng và đổi đời tại Trung Nguyên Legend.

Hãy nói chuyện VỚI nhau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *